Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Arbeidsveiligheid

“ABESCO biedt een waaier aan diensten die invulling geven aan de werkgeversverplichtingen binnen de Welzijnswet. Vooral de domeinen arbeidsveiligheid en industriële hygiëne behoren tot onze specialiteiten. Onze onafhankelijkheid maakt dat we niet gebonden zijn aan wettelijke tarieven en we telkens de meest gunstige maatoplossing kunnen aanbieden.”

Teamleader Aart Vandebroek

Onze ervaren experten helpen jou met het voorkomen en analyseren van arbeidsongevallen en het verstrekken van passend advies. Zowel op korte als lange termijn.

Het garanderen van veiligheid inzake brand en explosie binnen ondernemingen en instellingen is specialistenwerk. Wij adviseren je om de brandveiligheid en explosieveiligheid van je gebouw te verbeteren in functie van hun bestemming zowel bij nieuwbouw als bij een verbouwing.

Zorgsystemen richten zich op het beheersen van uw bedrijfsprocessen en de continue verbetering van de prestaties. In de praktijk blijkt dat kwaliteit-, milieu- en arbeidswetgevingen veel raakvlakken hebben. Door alle eisen en maatregelen samen te brengen in één centraal beheersysteem, wordt het behalen van al uw doelstellingen vereenvoudigd.

Zorgsystemen richten zich op het beheersen van uw bedrijfsprocessen en de continue verbetering van de prestaties. In de praktijk blijkt dat kwaliteit-, milieu- en arbeidswetgevingen veel raakvlakken hebben. Door alle eisen en maatregelen samen te brengen in één centraal beheersysteem, wordt het behalen van al uw doelstellingen vereenvoudigd.

De risicoanalyse is één van de belangrijkste managementinstrumenten voor het beheren van risico’s binnen preventiebeleid. Met een risicoanalyse wenden we verschillende methoden aan om potentiële gevaren op te sporen, risicofactoren te bepalen en risico’s te evalueren.

De risicoanalyse is één van de belangrijkste managementinstrumenten voor het beheren van risico’s binnen preventiebeleid. Met een risicoanalyse wenden we verschillende methoden aan om potentiële gevaren op te sporen, risicofactoren te bepalen en risico’s te evalueren.

Het transport van gevaarlijke producten brengt risico’s met zich mee. Om deze te beperken neem je de nodige maatregelen met betrekking tot gevarencategorieën, zekeringen, verpakkingen, merktekens en documentatie. Wij helpen je voldoen aan alle regels.

Veiligheid is iets dat je dagelijks op de agenda zet. Met een doordachte veiligheidscultuur stimuleer je medewerkers om zelf veilig en onveilig gedrag te benoemen en hiernaar te handelen. Maar ook om uit fouten te leren en erover te communiceren.

Wat onze klanten zeggen