Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Veiligheidscultuur

Veiligheid is iets dat je dagelijks op de agenda zet. Met een doordachte veiligheidscultuur stimuleer je medewerkers om zelf veilig en onveilig gedrag te benoemen en hiernaar te handelen. Maar ook om uit fouten te leren en erover te communiceren.

Motivatietrainingen

Veilig gedrag begint bij intrinsieke motivatie. Inzicht en kennis zijn basisvereisten om tot deze intrinsieke motivatie te komen. ABESCO werkt voor bedrijven opleidingen op maat uit omtrent verantwoordelijkheid, leiderschap, teamdynamiek, preventieprocessen en integraal preventiebeleid. De opleiding wordt steeds in nauw overleg met de interne preventieadviseur en de directie uitgewerkt.

Het organiseren van veiligheidsdagen behoort ook tot de mogelijkheden. ABESCO biedt verschillende concepten aan, al dan niet, in samenwerking met door jou gekozen partners. Een beproefde formule is het opzetten van diverse workshops met een combinatie van theorie en praktijk. Er kan hierbij gewerkt worden met diverse spelformules die de deelnemers verplichten actief te participeren verhoogd. In functie van uw verwachtingen werkt ABESCO samen met gespecialiseerde partners.

Neem zeker een kijkje bij onze opleidingen.

Veiligheidscultuurprogramma’s

ABESCO biedt verschillende diensten aan om de veiligheidscultuur in jouw onderneming te verbeteren. Je kan opteren voor een aanpak die door ABESCO zelf werd ontwikkeld of we kunnen je het Vision Zero-programma van ISSA aanbieden.

De ABESCO-aanpak voor het verbeteren van uw veiligheidscultuur bestaat uit volgend stappenplan:

 • Een doorlichting van het huidige preventiebeheer
 • Een cultuurscan onder de vorm van een enquête
 • Opmaak en uitrol van een plan op maat in functie van de bevindingen en gebaseerd op ons kernprogramma
 • Consequente integratie van welzijn als bedrijfswaarde
 • Zichtbare betrokkenheid van het management
 • Eigenaarschap op alle niveaus
 • Leiderschap van het middenkader
 • Betrokkenheid van alle medewerkers
 • Communicatie m.b.t. welzijn
 • Training op alle niveaus
 • Betrokkenheid van derden
 • Visualiseren van progressie m.b.v. safety dashboard


Deze aanpak komt neer op een coaching programma over een langere termijn waarbij jouw bedrijf begeleid wordt door een ervaren preventieadviseur.

Vision Zero is een programma ter bevordering van preventie binnen bedrijven en werd opgezet door ISSA (International Social Security Association). Het programma ambieert de bedrijfsprestaties te bevorderen op 3 vlakken: veiligheid, gezondheid en welzijn.
Vision Zero is gebaseerd op 7 gouden regels:

 • Neem leiderschap – toon betrokkenheid
 • Identificeer risico’s – beheers risico’s
 • Bepaal doelen – bepaal strategie
 • Werk planmatig – introduceer een welzijnszorgsysteem
 • Gebruik veilige arbeidsmiddelen – stel machines conform
 • Verbeter competenties – investeer in training en opleiding
 • Investeer in medewerkers – betrek hen bij het preventiebeleid


ISSA heeft voor elke regel een trainings-, motivatie- en implementatieprogramma ontwikkeld. ABESCO is een trainer van Vision Zero en kan uw onderneming coachen bij het uitrollen van Vision Zero.

Heb je interesse in één van deze opleidingen? Neem dan snel contact.