Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Veiligheidscoördinatie

“Voorkom ongevallen op jouw werf! Je kan bij ons zowel terecht voor wettelijke veiligheidscoördinatie als safety management op werven. Ook veiligheidstoezicht behoort tot de mogelijkheden. ABESCO teert op een ruime ervaring als veiligheidscoördinator van industriële en residentiële projecten en van diverse infrastructuurwerken (wegen, waterwegen, spoorlijnen en kunstwerken). Ons team van preventieadviseurs en/of veiligheidscoördinatoren heeft bovendien ervaring met het ondersteunen van het projectteam van de (hoofd)aannemer op grootschalige werven. Tenslotte kan je beroep doen op onze veiligheidsdeskundigen bij het voorbereiden en opvolgen van een onderhoudsstop of een grootschalig project binnen jouw bedrijf.”

Teamleader Marc Loyens

Veiligheidscoördinatie

ABESCO verenigt meerdere gekwalificeerde veiligheidscoördinatoren (type A en B) met meer dan 15 jaar ervaring in verschillende sectoren (nieuwbouw en renovaties, bruggen- en wegenbouw, bodemsaneringsprojecten, …).

Door de multidisciplinaire aanpak besteden onze coördinatoren in de projectfase niet enkel aandacht aan uitvoeringstechnische aspecten maar wordt daarnaast bijzondere aandacht gegeven aan de veiligheid- en milieu-impact van het gebouw tijdens het gebruik.
Aspecten die hierbij aan bod komen zijn brand- en explosieveiligheid, sectorgebonden vereisten (bijv. HACCP, ziekenhuishygiëne, …) en milieuvereisten.
Op deze wijze bezorgen we je relevante informatie bij het nemen van beslissingen en slagen we erin meerwaarde te leveren.

Wat betreft het administratieve aspect van de veiligheidscoördinatie staat ABESCO voor een doelgerichte aanpak dankzij maatwerk:

– Integratie van de bedrijfseigen veiligheidsregels in het V&G-plan zodat tegenstrijdigheden worden vermeden.
– Gedetailleerde uitwerking van specifieke risico’s eigen aan het project in de risicoanalyse.
– Beschrijving van de standaardrisico’s in een afzonderlijke algemene risicoanalyse om te vermijden dat de bijzondere risico’s verdwijnen in een zee van detail.
– Heldere en eenduidige adviezen m.b.t. het nazicht inschrijvingen conform art. 30 van het K.B.
– Digitale werfverslagen binnen de 48 u aan alle betrokken partijen.
– Onmiddellijke rapportering van gevaarlijke situaties.
– Gegarandeerde vlotte communicatie.
– De inhoud van het PID bevat relevante veiligheids- en milieu-informatie voor de gebouwbeheerder.

Veiligheidstoezicht en -management

Wil je als bedrijf geen risico lopen bij complexe werken die de tussenkomst vergen van derden? Kies dan voor het inzetten van extern veiligheidstoezicht. Op dit vlak biedt ABESCO een specifieke dienstverlening: de coördinatie van het veiligheidstoezicht. De preventieadviseurs van ABESCO treden op als contactpersoon tussen de interne veiligheidsdienst van de opdrachtgever, de betrokken afdelingen, de tussenkomende contractors, de eventueel aangestelde veiligheidscoördinator en eventueel aangestelde veiligheidswachten.

De coördinatie omvat de uitwerking van werfgebonden instructies, het houden van overlegvergaderingen, het beheer van werkvergunningen, het beheer intrede arbeidsmiddelen, materiaal en tussenkomende werknemers, de opvolging van vereiste keuringen, de inzet van veiligheids- en brandwachten, het toezicht op het respecteren van de preventiemaatregelen en het onderzoek van incidenten en arbeidsongevallen.

Het ABESCO-team is bovendien voldoende groot om de vereiste flexibiliteit te garanderen. Onze veiligheidstoezichters zijn allen preventieadviseur die een ruime ervaring hebben op diverse projecten in de industrie. Zo werden reeds werken opgevolgd aan procesinstallaties, productielijnen, pijpleidingen en andere nutsvoorzieningen. Onze veiligheidstoezichters hebben ervaring met het opvolgen van diverse vergunningen en voeren voor jou veiligheidsrondgangen uit. Ze rapporteren op dagelijkse basis deze rondgangen en volgen de status van de vereiste corrigerende acties door de contractors op. Klassiek wordt gerapporteerd aan de projectleiding, de interne preventiedienst van de klant en, waar van toepassing, de veiligheidscoördinator.

Wat onze klanten zeggen