Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Certificaties, erkenningen & beleidsverklaring

Hieronder vind je een overzicht van al onze erkenningen en certificaties. Het resultaat van onze focus op kwaliteit, nauwkeurigheid en klantgerichtheid én een garantie op een succesvolle samenwerking.

Certificaties & erkenningen

Erkend laboratorium voor identificatie van asbest in materialen en voor luchtmetingen asbest

 

Tracimat-deskundigen

 

SO 9001:2015
Certificatie voor consultancy en opleidingen in veiligheid en milieu.

Erkend dienstverstrekker KMO-portefeuille
Erkend verstrekker van advies en opleidingen.

Gecertificeerde veiligheidscoördinatoren
Certificatie door VCCS (nationale beroepsvereniging veiligheidscoördinatoren).

Erkende milieucoördinatoren
Erkende externe milieucoördinatoren A en B volgens VLAREL.

Erkende EPB/EPC-deskundigen
Erkende EPB-verslaggevers en EPC-deskundigen door het Vlaams Gewest.

Opleidingscentrum in basisveiligheid
Opname in lijst FOD WASO van instellingen die een basiscursus voor preventieadviseurs verstrekken.

Erkende rioolkeurders
Gecertificeerde rioolkeurders voor privéwoningen door VLARIO.

Beleidsverklaring

Wij vennoten, management en medewerkers wensen van ABESCO een toonaangevend adviesbureau op het vlak van veiligheid en milieu te maken door samen met onze klanten te streven naar een duurzame ontwikkeling van hun bedrijfsactiviteiten.

  1. Onze adviezen aan klanten zijn gericht op een continue verbetering van het “welzijn bij het werk” en de “omgevingsimpact van hun activiteiten” en moeten op zijn minst voldoen aan de klanteneis.

  2. Op basis van de ontwikkelingen in wetgeving en technologie en onze langetermijnvisie wordt ons aanbod bepaald. Binnen dit aanbod zullen onze kennis en middelen steeds up-to-date blijven en streven we naar een continue verbetering van ons dienstverleningsniveau.

  3. Onze adviezen behoren kwalitatief hoogstaand te zijn met een voldoende wetenschappelijke en juridische onderbouw. Tijdig, volledig en praktisch bruikbaar advies is de norm.

  4. Competente medewerkers zijn het hart van ons bedrijf. Het realiseren van een stimulerende bedrijfscultuur laat ons toe professionele medewerkers aan te trekken en hen te begeleiden in hun verdere ontwikkeling.

  5. Onze teams zijn zo sterk als hun zwakste schakel. Teamoverleg en onderlinge ondersteuning bieden de garantie op persoonlijke groei waardoor constantheid in de kwaliteit van het aanbod kan gewaarborgd worden.

  6. We verdienen het vertrouwen van onze klanten door onze deskundigheid, klantgerichtheid en betrouwbaarheid. Onze permanente inspanning naar kwaliteitsverbetering is hiervoor de waarborg.

  7. Een gezonde economische bedrijfsvoering laat ons toe onafhankelijk te zijn.

  8. Netwerking en streven naar goede contacten met relevante derden om aldus voeling te hebben met de nieuwste tendensen en te waken over onze reputatie.