Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Asbest van A tot Z

“Als erkend asbestlaboratorium en Tracimat deskundige zijn we jouw
ideale partner voor de analyse, inventarisatie, beheer en begeleiding bij de afbraak van elk asbestrisico.
De juiste balans tussen veiligheid en kosten binnen het
wettelijke kader is onze doelstelling. Onze deskundigheid en
onafhankelijkheid zijn hiervoor jouw waarborg.”

Teamleader Nick Cuypers

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor een specifiek soort minerale vezels die tot eind jaren ‘90 in talrijke materialen werden gebruikt door hun uitstekende eigenschappen. Zo is asbest bijna onverslijtbaar, sterk, bestand tegen agressieve chemicaliën, hittebestendig en onbrandbaar. Bovendien was asbest zeer goedkoop. Asbest kwam in meer dan 3.500 verschillende toepassingen voor waaronder heel wat bouw- en constructiematerialen. Bij sloop- en renovatiewerken van gebouwen en installaties kunnen werknemers dus blootgesteld worden aan asbest. Ook trouwens als je verblijft in een gebouw met asbesttoepassingen in slechte staat.

Waarom is asbest zo gevaarlijk?

Asbestvezels splitsen zich in zeer kleine, voor het oog onzichtbare, vezeltjes die je makkelijk inademt. Deze vezels komen terecht in de longen en blijven daar levenslang achter. Op termijn veroorzaken deze asbestvezels verschillende soorten kankers. De meest gekende longziekten zijn asbestose (na vrij grote blootstellingen) en mesothelioom (zelfs bij kleine of kortstondige blootstellingen). Per jaar overlijden meer dan 300 mensen in België door asbest. Niet al deze mensen kwamen professioneel in contact met asbest maar ook indirect via (binnen)milieuvervuiling of bevuilde kledij.

Hoe zit de wetgeving in elkaar?

De wetgeving voor asbest is versnipperd in België door de structuur van ons land. De bescherming van werknemers is opgenomen in de Codex, een federale wetgeving. De bescherming van het milieu en de omgeving is een gewestelijke bevoegdheid.

De Codex in een notendop:
• verplichting tot het opstellen van een asbestinventaris
• verbodsbepalingen voor het gebruik van en het behandelen van asbest
• 3 soorten sloopwerken van asbest met specifieke beheersmaatregelen

De milieuwetgeving in Vlaanderen (Vlarem en Vlarema):
• verplichting tot het opstellen van een sloopopvolgingsplan
• aanvullende beheersmaatregelen bij sloop verweerde asbesttoepassingen
• beheer van asbestafval in functie van de aard
• afbouwbeleid asbest

Meer weten? Bekijk dan zeker deze websites

Wat doen we precies?

Inspectie van gebouwen op aanwezigheid van asbest inclusief risicobeoordeling, meetstaat en advies tot sanering. Bij werken of geplande sloop van het het gebouw gebeurt de inventaris op een destructieve wijze.

In Vlaanderen dient een sloopopvolgingsplan (SOP) opgesteld bij de sloop van grotere gebouwen en voor opbraak van verhardingen, wegen en kunstwerken. ABESCO beschikt over Tracimat deskundigen die deze SOP kunnen opstellen.

Om uitsluitsel te krijgen of een materiaal asbest bevat is een analyse door een erkend asbestlabo vereist. ABESCO is een erkend asbestlabo dat de analyse uitvoert via polarisatie-microscopie.

Om de blootstelling aan asbestvezels te beoordelen tijdens asbestwerken of bij het verblijf in gebouwen met asbest kunnen door ABESCO asbestvezel-concentratiemetingen uitgevoerd worden als erkend asbestlabo.

Na een brand waarbij asbesthoudende materialen verspreid raakten in de omgeving is de inzet van een asbestdeskundige verplicht. De ABESCO deskundige schat het risico in en stelt een veiligheidsperimeter in. Vervolgens wordt een saneringsadvies gegeven en de opruiming opgevolgd.

ABESCO adviseert jou over de meest geschikte aanpak van noodzakelijke asbestsaneringswerken. Onze deskundigen treden op als adviseur of nemen de asbestsanering en/of sloop integraal over als projectcoördinator.

Om erkend te worden als asbestverwijderaar dient u te beschikken over een BELAC-gecertificeerd zorgsysteem. ABESCO deskundigen begeleidden reeds meerdere bedrijven succesvol bij het implementeren van een zorgsysteem en het behalen van hun erkenning.

Werknemers die betrokken zijn bij de sloop van asbest-houdende materialen dienen, afhankelijk van de aard van de werken, een opleiding te volgen van 8 of 32 uur. ABESCO is specialist in maatopleidingen over asbest en is partner van diverse federaties.

Enkele klanten

Wat onze klanten zeggen