Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Advies asbestsanering

ABESCO adviseert je over de meest geschikte aanpak van asbestsaneringswerken. Onze deskundigen treden op als adviseur of nemen de asbestsanering en/of sloop integraal overnemen als projectcoördinator.

Waarom gespecialiseerd advies bij asbestsanerigen?

Het uitvoeren van asbestsaneringen is specialistenwerk. Talrijke opdrachtgevers worden geconfronteerd met oplopende kosten tijdens de sanering of lopen jaren na een sanering tegen onaangename situaties door niet gedocumenteerde restrisico’s. De oorzaken hiervan liggen vaak in een gebrekkige of onzorgvuldige voorbereiding van de sanering en een gebrek aan gespecialiseerde kennis ter zake.

Wat kan ABESCO voor jou betekenen?

De ABESCO-deskundigen zijn echte experten die in volledige onafhankelijkheid jou bijstaan. Voor elke project wordt een maatoplossing uitgewerkt waarbij de doelstellingen van de klant centraal staan:

  • advies omtrent de strategie van de asbestsanering
  • beoordeling van de kwaliteit van de beschikbare informatie
  • keuze van asbestvervangende materialen (bijv. brandwering)
  • opmaak van bestekken voor de asbestverwijdering
  • aanvraag van milieuvergunning indien vereist (Brussel/Wallonië)
  • ondersteuning bij de selectie van de asbestverwijderaar
  • opvolging van de asbestsanering
  • validatie van de oplevering en documentatie van restrisico’s
  • coördinatie van alle wettelijke documenten