Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Luchtmeting

Om de blootstelling aan asbestvezels te beoordelen tijdens asbestwerken of bij het verblijf in gebouwen met asbest kunnen door ABESCO asbestvezel-concentratiemetingen uitgevoerd worden als erkend asbestlabo.

Waarom asbestvezelmetingen?

Asbest kan na inademing leiden tot diverse kankers. Om het risico op blootstelling te beoordelen bij het werken met asbest worden daarom luchtmetingen uitgevoerd. Daarnaast worden deze metingen ook in de omgeving van een asbestsanering uitgevoerd om de vrijzetting van asbestvezels naar de directe buurt te bewaken.

De blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals asbest zijn strikt gereglementeerd. Er gelden maximale blootstellingsniveaus of grenswaarden. Voor asbest bedraagt deze grenswaarde voor beroepsmatig blootgestelden 0,1 vezel/cc. Voor werknemers die eenvoudige handelingen uitvoeren (bijv. verwijderen van asbesthoudende golfplaten) bedraagt de grenswaarde 0,01 vezel/cc. Deze grens van 0,01 vezel/cc geldt ook in de directe omgeving van asbestverwijderingen in hermetische zone of met couveusezak.

Wanneer zijn asbestvezelmetingen verplicht?

Bij het uitvoeren van werkzaamheden met asbest zijn luchtmetingen verplicht. Ingeval van eenvoudige handelingen (verwijderen van hechtgebonden asbest) dienen ze om de uitvoeringsmethode te valideren en aan te tonen dat de vrijzetting van asbest kleiner blijft dan 0,01 vezel/cc.

Ingeval van verwijdering binnen een hermetische zone worden dagelijks metingen uitgevoerd in de propere zone van de sassen en aan de uitblaas van de extractoren. De resultaten moeten kleiner zijn dan 0,01 vezel/cc.

Ook bij de oplevering van de werf moet een eindcontrole (vrijgave) gebeuren om zeker te zijn dat het restrisico aanvaardbaar is. De resultaten van deze vrijgavemetingen moeten kleiner zijn dan 0,01 vezel/cc.

Welke soorten asbestvezelmetingen bestaan er?

In de Codex (wetgeving arbeidsveiligheid) wordt enkel gesproken van asbestvezelmetingen door optische microscopie. Het voordeel van deze methode is dat ze goedkoop is en de resultaten snel beschikbaar zijn. Het nadeel is evenwel dat zeer kleine vezeltjes niet worden gezien. Daarom is deze methode vooral geschikt voor het opvolgen van saneringswerken.