Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Asbestinventaris

Een asbestinventaris heeft tot doel te onderzoeken of een gebouw asbesthoudende materialen herbergt en of deze een gezondheidsrisico vormen bij normaal gebruik en onderhoud. Elke werkgever dient sinds 1995 te beschikken over een asbestinventaris van de gebouwen waarin hij medewerkers tewerkstelt. De asbestinventaris moet jaarlijks geactualiseerd worden.

Indien je de sloop of renovatie plant van een gebouw dien je vooraf een destructieve asbestinventaris op te stellen waarbij aanvullend gezocht wordt naar verdoken asbesttoepassingen. Ons team van ervaren asbestdeskundigen staat dankzij haar systematische aanpak borg voor de volledigheid van jouw destructieve asbestinventaris. Dit voorkomt dure verrassingen bij de uitvoering van de sloop.

Let op voor de sloop van industriële gebouwen met een volume groter dan 1.000 m3 of residentiële gebouwen groter dan 5.000 m3 is in Vlaanderen ook een sloopopvolgingsplan vereist. Zie sloopopvolgingsplan.

Waarom een asbestinventaris?

Om ongewenste blootstelling aan asbest te voorkomen is elke werkgever verplicht een asbestinventaris op te maken van de gebouwen waarin hij werknemers heeft. Bij de afbraak of renovatie moet deze asbestinventaris verder aangevuld worden om eventueel verdoken asbesthoudende materialen op te sporen. Bij de aankoop van een woning of elk ander gebouw kan het nuttig zijn te weten of het asbest bevat. Asbestverwijdering is immers duur.

Welke soorten asbestinventaris zijn er?

Een “standaard” asbestinventaris heeft tot doel het risico op blootstelling aan asbest bij normaal gebruik en onderhoud van een gebouw in kaart te brengen. Dit type van inventaris omvat een risicoanalyse en richt zich dus vooral op de beheersing van het asbestrisico. Een destructieve asbestinventaris heeft tot doel alle asbesthoudende toepassingen in een gebouw te identificeren en de juiste methode van verwijdering vast te leggen. Bij dit laatste type van asbestinventaris wordt er zichtbare schade aangebracht bij de staalname.

Hoe gebeurt een asbestinventaris?

Een asbestdeskundige voert met de grootste zorg een gebouwinspectie uit. Op basis van een doorgedreven materialenkennis en hun toepassingen bemonstert de deskundige asbestverdachte materialen. De monsters worden zo genomen dat er geen asbestvezels vrijkomen. De parameters die het risico op blootstelling beïnvloeden worden geëvalueerd. De stalen worden vervolgens in het asbestlabo microscopisch onderzocht. Een helder rapport wordt opgesteld.

In functie van het bedoelde gebruik omvatten onze asbestinventarissen:

  • een opsomming van asbesthoudende materialen, een risicoanalyse en een beheersprogramma met preventiemaatregelen ter voorkoming van blootstelling aan asbest;
  • een opsomming van alle asbesthoudende materialen, een gedetailleerd advies m.b.t. de modaliteiten van sanering en, indien gewenst, een meetstaat.