Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Ondersteuning

Onze ervaren experten helpen jou met het voorkomen en analyseren van arbeidsongevallen en het verstrekken van passend advies. Zowel op korte als lange termijn.

Preventie

De Wet Welzijn en haar uitvoeringsbesluiten legt iedere werkgever de verplichting op een veiligheidsbeleid uit te werken. Dit beleid is er op gericht om de risico’s in het bedrijf te beheersen door het beperken van de gevaren, het nemen van organisatorische en technische maatregelen om de kans op ongevallen te verkleinen en de schade te beperken bij incidenten. Bij de realisatie van deze opdracht hebben de verschillende actoren (werkgever, hiërarchische lijn, werknemers en interne preventieadviseur) binnen jouw onderneming specifieke taken en verantwoordelijkheden. ABESCO kan ieder van deze actoren ondersteunen bij de invulling hiervan.

  • Werkgever: formuleren of verbeteren van het preventiebeleid
  • Hiërarchische lijn: adviesverlening en ondersteuning
  • Werknemers: participatieve risicoanalyses en veiligheidstechnische opleidingen
  • Interne preventieadviseur: aanreiken van kennis en mankracht


Ondersteuningsopdrachten worden geformuleerd als projecten of langeduuropdrachten.

Interim preventieadviseur

Is jouw intern preventieadviseur tijdelijk niet beschikbaar door zwangerschap of een langdurige ziekte? Word je geconfronteerd met een plotse ontslagname? Of ondervind je moeilijkheden bij het aantrekken van een nieuwe interne preventieadviseur? Dan kan ABESCO een oplossing aanbieden.

Onze preventieadviseurs kunnen tijdelijk een aantal van de taken van de interne preventiedienst als extern consultant invulling geven. Anderzijds kan na overleg met de directie en het CPBW een vereiste tijdsbesteding vastgelegd worden waarna een bij ABESCO aangesloten preventieadviseur de functie van intern preventieadviseur effectief waarneemt. Je plaatst de aangesloten preventieadviseur dan deeltijds op de loonlijst.

Ons team van 20 preventieadviseurs helpt je graag tijdelijk maar kan ook op een meer permanente manier een oplossing uitwerken. Indien gewenst gaan we graag voor jou op zoek naar die preventieadviseur die het beste bij jouw bedrijf past.