Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Zorgsystemen

Zorgsystemen richten zich op het beheersen van uw bedrijfsprocessen en de continue verbetering van de prestaties. In de praktijk blijkt dat kwaliteit-, milieu- en arbeidswetgevingen veel raakvlakken hebben. Door alle eisen en maatregelen samen te brengen in één centraal beheersysteem, wordt het behalen van al uw doelstellingen vereenvoudigd.

Dynamisch risicobeheersingssysteem

Iedere werkgever is verplicht op een planmatige wijze het welzijn van zijn medewerkers te borgen. Hiervoor moet je beschikken over een dynamisch risicobeheersingssysteem, ook wel welzijnszorgsysteem genoemd. Deze aanpak is gericht op een continue verbetering van het welzijnsniveau door het systematisch gebruik van risicoanalyses en het toepassen van de PCDA-cyclus. Alle welzijnsdomeinen moeten beheerd zijn: arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, industriële hygiëne, psychologische aspecten, ergonomie, milieu en verfraaiing van de werkplaatsen.

ABESCO begeleidt bedrijven en instellingen, al dan niet na een DYRIB-audit, bij het opzetten van een “welzijnszorgssysteem” (K.B. van 27 maart 1998). Tijdens een DYRIB-audit (Dynamisch RisicoBeheersSysteem) toetsen de inspecteurs van FOD WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) of alle wettelijke elementen aanwezig zijn, in werking zijn en gecoördineerd worden. ABESCO kan je helpen bij de voorbereiding en bij de implementatie van de verbeterpunten na zo een DYRIB-audit. Zo ben je verzekerd van de correcte toepassing van de wettelijke normen die betrekking hebben op uw activiteiten.

Je kan natuurlijk ook pro-actief een welzijnszorgssysteem opzetten. Op deze wijze bied je als preventieadviseur jouw werkgever, jouw hiërarchische lijn en jouw werknemers een duidelijke leidraad wat van hen verwacht wordt.

De ABESCO ondersteuning kan conceptueel van aard zijn of kan betrekking hebben op het uitwerken van specifieke deelprocedures en instructies. ABESCO kan ook het volledige risicobeheersingssysteem voor je uitwerken, implementeren en managen.

VCA

Een VCA-certificaat is voor bedrijven in de bouw en constructie een “kwaliteitslabel” dat bevestigt dat het bedrijf veiligheid op een gestructureerde manier aanpakt. Er bestaan verschillende certificaties (VCA*, VCA** en VCA-P) afhankelijk van de systeem- en opleidingsvereisten. Vanaf 2 april 2018 is de nieuwe versie van VCA in voege (VCA2017/6.0).

Onze veiligheidsdeskundigen begeleidden reeds meerdere bedrijven bij het behalen van hun VCA-certificaat. ABESCO ondersteunt bij de systeemopbouw, het opstellen van de procedures en instructies en de effectieve implementatie van het systeem. Dit omvat ondermeer het informeren van de leidinggevenden en het opleiden en instrueren van uw werknemers. Klassiek voeren we een pré-audit uit om na te gaan in hoeverre jouw bedrijf succesvol zal zijn bij een certificatie-audit. Tenslotte assisteren onze deskundigen jou tijdens de certificatie-audit door een certificatie-instelling.

Je kan bij ons ook terecht voor het opleiden van jouw medewerkers. ABESCO staat in voor de trainingen VCA-basis en VCA-vol. Op het einde van de opleiding worden medewerkers geëxamineerd door een hiertoe erkend examencentrum.

OHSAS 18001/ ISO 45001

Bedrijven die verder wensen te gaan dan het opzetten van DYRIB kunnen opteren voor de implementatie van een certificeerbaar zorgsysteem zoals OHSAS 18001 of ISO 45001. Door de introductie van de ISO 45001 en het stroomlijnen van het concept van de diverse zorgsystemen door ISO wordt het voor bedrijven die reeds beschikken over een ISO 9001 of ISO 14001/EMAS eenvoudiger om een ISO 45001-certificaat te behalen.

Ben je overtuigd dat een gecertificeerd zorgsysteem dé oplossing is voor jouw bedrijf, of werk je in een internationaal kader welke je noodzaakt te beschikken over een ISO 45001, dan kunnen onze consultants jou helpen bij het implementeren van dit systeem.

Indien je reeds beschikt over een bestaand zorgsysteem, dan adviseren we je graag bij de integratie van veiligheids- en milieuaspecten in het bestaande systeem of helpen we u bij de omzetting van uw OHSAS-zorgsysteem naar ISO 45001.

In functie van jouw wensen ondersteunen onze consultants je bij de systeemopbouw, het opstellen van de procedures en instructies, het informeren van de leidinggevenden en het opleiden en instrueren van je werknemers.
Ook voor het uitvoeren van een jaarlijkse compliance audit waarbij wordt nagegaan in hoeverre jouw bedrijf voldoet aan alle wettelijke verplichtingen kan je bij onze veiligheidsdeskundigen terecht.