Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Brand- en explosieveiligheid

Het garanderen van veiligheid inzake brand en explosie binnen ondernemingen en instellingen is specialistenwerk. Wij adviseren je om de brandveiligheid en explosieveiligheid van je gebouw te verbeteren in functie van hun bestemming zowel bij nieuwbouw als bij een verbouwing.

Audit brandveiligheid en saneringsadvies

Het beheer van het risico brand en explosie binnen ondernemingen en instellingen, is specialistenwerk. Onze experts adviseren je om de brandveiligheid van je gebouw te verbeteren in functie van hun bestemming, zowel bij nieuwbouw als bij een verbouwing.

Onze audits omvatten de 3 preventieniveaus: de structurele brandveiligheid, de organisatorische veiligheidsmaatregelen en de interventieprocedures. Worden er lacunes ontdekt? Dan helpen onze preventieadviseurs je graag om deze op een efficiënte wijze op te lossen. Ook het opmaken en coördineren van je branddossier voor de lokale brandweer behoort tot onze dienstverlening.

Men wordt op dit vlak geconfronteerd met een gedateerde wetgeving, specifieke regelgeving voor inrichtingen met een verhoogd risico en een hele reeks van normen en bindende adviezen van de lokale brandweer. In de milieuwetgeving zijn bovendien ook voorwaarden omtrent brandgevaarlijke stoffen opgenomen.

Intern rampenplan (nood- en evacuatieplannen)

ABESCO beschikt over de nodige kennis en ervaring voor het opstellen van noodplannen voor industriële en administratieve complexen, evacuatieplannen en interne rampenplannen (o.a. voor de verzorgingsinstellingen).

Bij brand kan de lichamelijke en stoffelijke schade vaak beperkt worden door een adequate organisatie van de evacuatie en interventie op basis van zo een nood- en evacuatieplan.

Alle door ons opgestelde noodplannen voldoen aan de eisen gesteld door de overheid en kunnen via een elektronische drager uitgewisseld worden. Het opleiden van medewerkers en de tweede interventieploeg (TIP) behoort eveneens tot de mogelijkheden. Neem zeker een kijkje bij onze opleidingen (doorlinken).

Explosieveiligheidsdocument

De ABESCO experts kunnen jou bijstaan bij de identificatie van de locaties en omstandigheden waarin zich een explosieve atmosfeer kan vormen, de uitvoering van de risico-evaluatie en de beschrijving van de genomen en eventueel bijkomend te nemen preventiemaatregelen.

In het K.B. van 05/05/2003 omtrent explosieve atmosferen, is de verplichting opgenomen een explosieveiligheidsdocument op te stellen. Dit document omvat de klassieke onderdelen van een risicoanalyse: gevaarsidentificatie, risicobeoordeling, formulering van preventiemaatregelen en opgave van het restrisico.

Het explosieveiligheidsdocument is ondermeer vereist voor de validatie van de zoneringsplannen door een Erkend Organisme. Zonering met bijhorende vereisten aan elektrische installaties is immers één van de mogelijke beheersmaatregelen ter voorkoming van explosie.