Opleiding schadegevallen bij asbestvervuiling

NACB
Share with Email
Share on LinkedIn
Share on Facebook

Het NCDAB (Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten – gerechtsdeskungen) groepeert en vertegenwoordigt architecten die door de rechtbank aangesteld worden als deskundige en ook optreden als privaat expert. De VZW vertegenwoordigt ook deskundigen die geen architect zijn en coöpteert hen als domeindeskundigen.

Begin november mochten we een uiteenzetting geven over schadegevallen door vervuiling met asbest. Tijdens onze presentatie werd de complexe asbestwetgeving verduidelijkt en de aandachtspunten bij interpretatie van aanvullend onderzoek na een calamiteit toegelicht.

Ook op zoek naar een opleiding, workshop of uiteenzetting op maat? Ontdek hier ons aanbod.

Blijf up-to-date

En schrijf je in voor onze nieuwsbrief.