Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Milieuadvies en ondersteuning

Van milieuadministratie, vergunningen, audits tot voorbereidende studies, de onafhankelijke experts van ABESCO helpen je graag verder.

Milieuadministratie

Als KMO hoef je waarschijnlijk niet te beschikken over een milieucoördinator. Toch kan de complexe en snel evoluerende milieuregelgeving op vele vlakken van toepassing zijn. ABESCO kan je bijvoorbeeld helpen bij het opmaken van vergunningsaanvragen, het indienen van verschillende meldingen en afvalwateraangiftes, het bijhouden van de verpakkingshoeveelheden, …

Worstelt je met de aangroeiende lijst van administratieve verplichtingen op het vlak van milieu en het opvolgen van de voortdurend evoluerende milieuregelgeving? Wil je een overzicht van de impact van deze regelgeving op je dagelijkse bedrijfsvoering? Ook hierbij kan ABESCO helpen. Wij staan je graag bij bij het vervullen van al deze verplichtingen waarbij de praktische aanpak primeert.

Vergunningsaanvragen

Productiebedrijven en opslaglocaties beschikken over “core en non-core”-activiteiten die omgevingsvergunning of melding plichtig zijn. Een aantal “non-core”-activiteiten zoals stookinstallaties, afvalwaterlozingen, opslag van brandstoffen, koeling, kunnen ook omgevingsvergunning- of melding plichtig zijn.

Scholen, ziekenhuizen, administratieve centra, … beschikken meestal ook over een aantal “non-core”-activiteiten die omgevingsvergunning- of melding plichtig zijn.

Het opstellen van deze aanvraagdossiers is geen gemakkelijke opdracht. Ervaring, goed inzicht en kennis van de procedures, milieutechnische aspecten en mogelijke milieu impact zijn hierin essentieel.

Voor jouw bedrijf is dit waarschijnlijk geen alledaagse bezigheid en daarom is ondersteuning door onafhankelijke experts bij het opmaken van deze dossiers geen overbodige luxe.

Onze milieudeskundigen behartigen je dossier van A tot Z. Ze staan borg voor het doordacht opstellen van het dossier, het toelichten en bespreken ervan bij de adviserende instellingen en de opvolging van het dossier doorheen zijn volledige procedure.

Met een degelijke en actuele vergunning leg je immers de basis voor een stabiele en milieu-alerte toekomst van je organisatie.

Toepasselijke regelgeving: het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014, het omgevingsvergunningenbesluit van 27 november 2015 en het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM).

Milieuaudit

ABESCO heeft een specifieke milieuaudit die toelaat op een overzichtelijke en sluitende wijze de status van je bedrijf op het vlak van milieu te analyseren. Wij leveren een grondig inzicht in de actuele status van jouw milieubeleid en formuleren verbetervoorstellen voor de toekomst.

Deze analyse omvat enerzijds een controle van de vergunningen en administratieve verplichtingen en anderzijds de controle op de naleving van de exploitatieverplichtingen in de verschillende milieucompartimenten (water, afval, lucht, bodem, energie, …).

Hierbij beperkt ABESCO zich niet alleen tot het identificeren van non-conformiteiten, maar geeft ook informatie over de te verwachten relevante wijzigingen in de wetgeving. Bijkomend geeft ABESCO een helder technisch advies met een raming van de eventueel te nemen maatregelen.

Deze audit geeft dus finaal een grondig inzicht in de actuele status van je milieubeleid nu en in de toekomst. Zo krijg je niet alleen een totaalbeeld van de milieuprestaties van je bedrijf maar kan dit eveneens een mogelijkheid zijn om je partners te overtuigen van de degelijkheid van je milieubeleid.

Milieustudies

Zowel bedrijven als overheidsinstellingen doen geregeld beroep op ABESCO voor het opmaken en coördineren van milieustudies om de milieu-impact van een bepaald bedrijfsproces in te schatten en de haalbaarheid van zowel technische als organisatorische (sanerings-)maatregelen te evalueren.

Onze onafhankelijke studies hebben tot doel Best Beschikbare Technieken (BBT) te identificeren die worden aangewend als basis voor beleidswijzigingen.

ABESCO kan ook bedrijven helpen met specifieke studies in het kader van bijzondere voorwaarden binnen de omgevingsvergunning waar de overheid dit bedrijf dwingt na te gaan in hoeverre hun afval- of emissiepreventie gemaximaliseerd werd.

Beleidsvoorbereidende studies

ABESCO heeft een goede reputatie verworven met hun onafhankelijke beleidsvoorbereidende studies.

Concreet betreft het studies om knelpunten in de huidige wetgeving te identificeren, het in kaart brengen van verschillende invalshoeken en beschikbare technieken, aftoetsen van economische haalbaarheid of het ontwikkelen van een specifiek beleidsvoorstel. Dit proces verloopt in nauw overleg met het opdrachtgevend bestuur en de bevindingen worden periodiek afgetoetst bij de verschillende actoren (overheidsdiensten en sectorvertegenwoordigers). Opdrachten werden onder meer uitgevoerd voor OVAM en het LNE.