Asbestinventarisattest (AIA)

HET IS ZOVER! Vanaf vandaag, 15 september, is het mogelijk om een asbestinventarisattest (AIA) in het kader van verkoop van een gebouw af te leveren via de digitale databank. Dit is alleen mogelijk via gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie (ADI). Met trots kunnen wij meedelen dat al onze asbestdeskundigen ondertussen geslaagd zijn voor de examens en sommigen …

Het asbestattest

Als stichtend lid maakte ABESCO deel uit van de Fedasbestdelegatie die samen met OVAM de officiële lancering van het asbestattest in Vlaanderen gaf. De introductie van een verplichte asbestinventaris en bijhorend attest vormt een belangrijke hoeksteen in de beheersing en gecontroleerde afbouw van het asbestpassief in Vlaanderen. Onze asbestdeskundigen worden klaargestoomd om weldra uw asbestinventaris …

Heropstart na de lockdown, samen met ABESCO

Het ABESCO-team staat paraat om je bij te staan bij de heropstart/doorstart van uw onderneming na de COVID-19 lockdown. De uitdaging hierbij bestaat erin de richtlijnen van de overheid om te zetten in een werkbare aanpak binnen je bedrijf en die je medewerkers voldoende zekerheid biedt omtrent hun persoonlijke veiligheid.

ABESCO terug naar school

In Vlaanderen zijn er naar schatting 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in omloop. Voor scholen gaat het om 15.000 ton. Daarom maakte de Vlaamse Regering in 2014 7,5 miljoen euro extra vrij om asbest versneld te verwijderen uit scholen.

Opleiding schadegevallen bij asbestvervuiling

Het NCDAB (Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten – gerechtsdeskungen) groepeert en vertegenwoordigt architecten die door de rechtbank aangesteld worden als deskundige en ook optreden als privaat expert. De VZW vertegenwoordigt ook deskundigen die geen architect zijn en coöpteert hen als domeindeskundigen.