Asbestinventarisattest (AIA)

HET IS ZOVER! Vanaf vandaag, 15 september, is het mogelijk om een asbestinventarisattest (AIA) in het kader van verkoop van een gebouw af te leveren via de digitale databank. Dit is alleen mogelijk via gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie (ADI). Met trots kunnen wij meedelen dat al onze asbestdeskundigen ondertussen geslaagd zijn voor de examens en sommigen […]

Het asbestattest

Als stichtend lid maakte ABESCO deel uit van de Fedasbestdelegatie die samen met OVAM de officiële lancering van het asbestattest in Vlaanderen gaf. De introductie van een verplichte asbestinventaris en bijhorend attest vormt een belangrijke hoeksteen in de beheersing en gecontroleerde afbouw van het asbestpassief in Vlaanderen. Onze asbestdeskundigen worden klaargestoomd om weldra uw asbestinventaris […]

Heropstart na de lockdown, samen met ABESCO

Het ABESCO-team staat paraat om je bij te staan bij de heropstart/doorstart van uw onderneming na de COVID-19 lockdown. De uitdaging hierbij bestaat erin de richtlijnen van de overheid om te zetten in een werkbare aanpak binnen je bedrijf en die je medewerkers voldoende zekerheid biedt omtrent hun persoonlijke veiligheid.

Overgangsmaatregelen TRACIMAT verlengd

ABESCO | veiligheid, milieu & asbest | Veiligheidscoördinatie

Op 31/12/2019 zou de overgangsperiode voor de traceerbaarheid van sloopmaterialen normaal gezien ten einde lopen. Zopas raakte echter bekend dat de overgangsmaatregelen met 2 jaar verlengd worden.

ABESCO terug naar school

In Vlaanderen zijn er naar schatting 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in omloop. Voor scholen gaat het om 15.000 ton. Daarom maakte de Vlaamse Regering in 2014 7,5 miljoen euro extra vrij om asbest versneld te verwijderen uit scholen.

VCA-certificaat op zak

Alle Tracimat deskundigen van ABESCO beschikken sinds kort over een VCA-basis attest. Lees hier waar ons team tijdens de opleiding in werd bijgeschoold.

Opleiding schadegevallen bij asbestvervuiling

Het NCDAB (Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten – gerechtsdeskungen) groepeert en vertegenwoordigt architecten die door de rechtbank aangesteld worden als deskundige en ook optreden als privaat expert. De VZW vertegenwoordigt ook deskundigen die geen architect zijn en coöpteert hen als domeindeskundigen.

Fun op de ABESCO-familiedag

Elk jaar organiseren we een teambuilding voor onze medewerkers. Dit jaar nodigden we zelfs de hele familie uit. Een stralende zon zorgde voor een onvergetelijk dag.

ABESCO verwelkomt 625 deelnemers op Prenne

Prenne, een driemaandelijkse beurs georganiseerd door Prebes, is de hotspot voor iedereen actief in preventie, welzijn, gezondheid of milieu. En daar kan ABESCO natuurlijk niet ontbreken.

Grootscheepse renovatie Vandammesluis

Deze zomer werd in de haven van Zeebrugge de gerenoveerde sluisdeur van de Pierre Vandammesluis teruggeplaatst. Een spectaculaire operatie want de deur weegt 2500 ton en heeft de oppervlakte van een kwart voetbalveld.