Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Werken met derden

Doelgroep

De opleiding richt zich tot alle personen die geconfronteerd worden met het werken met derden. Concreet gaat het enerzijds om leidinggevenden binnen een onderneming die werken met contractors en anderzijds om zelfstandigen of werkgevers/aannemers die werken uitvoeren in opdracht van een onderneming.

Doel

Het verschaffen van inzicht in hoofdstuk IV van de Welzijnswet van 4 augustus 1996. Vertrekkende van het wettelijk kader wordt stilgestaan bij de specifieke verantwoordelijkheden van de verschillende actoren en worden praktijkvoorbeelden van implementatie besproken. Hierbij wordt niet alleen stilgestaan bij de samenwerkingssituatie onderaannemer-werkgever, doch ook bij onderaannemers die hun activiteit als zelfstandige uitvoeren.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Het is wenselijk dat de deelnemer ervaring heeft met het werken met derden (zelfstandigen of aannemingsbedrijven).

Programma

 • Welzijnswet en risicobeheersing
 • Wettelijk kader werken met derden – taken en verantwoordelijkheden
 • Rechtsverhouding tussen opdrachtgever en onderaannemer
 • Jurisprudentie ingeval van ongevallen
 • Raakvlakken met veiligheidscoördinatie
 • Praktische invulling
 • Reglement werken met derden
 • Selectiecriteria contractanten
 • Samenwerking met “huis”-contractors en occasionele contractors
 • Informatie-uitwisseling met contractanten
 • Toezicht op naleving preventiemaatregelen
 • Corrigerend optreden bij niet-naleven van preventiemaatregelen
 • Bespreking cases

Attest

Er wordt een deelnemingsattest afgeleverd. Indien gewenst, kan een opleidingsattest afgeleverd worden mits het uitwerken van een individuele oefening op het einde van de training.

Informatief

Duur opleiding: 1 dag

Aantal deelnemers: max. 20

Prijs: contacteer ons voor een vrijblijvende offerte