Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Hiërarchische lijn

Doelgroep

De opleiding richt zich tot alle leidinggevenden die, gezien hun functie, een verantwoordelijkheid dragen bij het formuleren en implementeren van het preventiebeleid binnen de onderneming. Concreet gaat het om hoger-, midden- en lager kader binnen de onderneming. In functie van de specifieke doelgroep worden andere accenten gelegd.

Doel

De hiërarchische lijn krijgt in de Welzijnswet en de Codex een aantal specifieke opdrachten toegewezen. Dit past in de visie dat het preventiebeleid in een onderneming enkel kan slagen indien het mede gedragen wordt door de leidinggevenden en niet enkel kan slagen indien het mede gedragen wordt door de leidinggevenden en niet enkel door de preventieadviseur. De opleiding heeft tot doel de leidinggevenden inzicht te verschaffen in hun opdracht en hen hulpmiddelen aan te reiken om deze doelgericht in te vullen.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden. Het is wenselijk dat de deelnemer beschikt over ervaring als leidinggevende.

Programma

 • Welzijnsbeleid
 • Welzijnswet, Codex en ARAB
 • Actoren in het welzijnsbeleid
 • Opdrachten en verantwoordelijkheden hiërarchische lijn
 • Jurisprudentie
 • Dynamisch risicobeheer
 • Elementen van het risicobeheer
 • Risicoanalyse
 • Preventiemaatregelen en preventiehiërarchie
 • Cases
 • Leiderschap en communicatie
 • Informatieoverdracht
 • Zichtbare betrokkenheid
 • Motivatie medewerkers
 • Werken met derden
 • Toezicht en sanctionering
 • Incidentenbeheer
 • Soorten incidenten
 • Ongevallenonderzoek
 • Cases

Attest

De deelnemers ontvangen een deelnemingsattest.

Informatief

Duur opleiding:

 • Basisopleiding: 1 dag
 • Korte versie: 4 uur


Aantal deelnemers: max. 20

Prijs: contacteer ons voor een vrijblijvende offerte