Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Werken met asbest

Doelgroep

De opleiding richt zich tot alle personen die tijdens het uitvoeren van hun taken sporadisch in contact kunnen komen met asbest. Het betreft ondermeer bouwvakkers, wegeniswerkers, medewerkers van technische diensten en werknemers van installatiebedrijven. In functie van de doelgroep worden specifieke accenten gelegd in de opleiding.

Doel

De opleiding komt tegemoet aan de verplichting van werkgevers om hun werknemers te informeren en op te leiden omtrent de risico’s eigen aan asbest, zoals bepaald in het KB van 16 maart 2006. De opleiding heeft tot doel de deelnemers inzicht te verschaffen in de risico’s eigen aan asbest en hen technieken aan te reiken om veilig te werken met asbest.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden, uitgezonderd voldoende het Nederlands/Frans machtig zijn.

Programma

 • Asbest – soorten en eigenschappen
 • Gebruik van asbest in materialen – gebonden en niet-gebonden toepassingen
 • Gezondheidsrisico’s eigen aan asbest
 • Wettelijk kader – arbeidsveiligheid en milieu
 • Preventiemaatregelen bij het slopen van gebonden asbest
 • Asbestinventarisatie
 • Gebruik werkplan
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Gebruik arbeidsmiddelen
 • Werkmethode en bevochtigingstechnieken in functie van aard toepassing
 • Afvalbehandeling en nazorg materieel
 • Persoonlijke hygiëne

Attest

Er wordt een deelnemingsattest afgeleverd. Indien gewenst, kan een kleine test afgenomen worden op het einde van de training.

Informatief

Duur opleiding: 1/2 dag

Aantal deelnemers: max. 20

Prijs: contacteer ons voor een vrijblijvende offerte