Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Asbest voor projectmanagement

Doelgroep

De opleiding richt zich tot projectmanagers die in het kader van hun activiteiten de nodige kennis wensen te verwerven omtrent de asbestproblematiek.

Doel

De opleiding komt tegemoet aan de concrete behoefte bij projectmanagers om inzicht te bekomen omtrent het aspect asbest bij de aanpak van renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden, uitgezonderd voldoende het Nederlands/Frans machtig zijn.

Programma

 • Asbest – soorten en eigenschappen
 • Gebruik van asbest in materialen – gebonden en niet-gebonden toepassingen
 • Wettelijk kader – arbeidsveiligheid en milieu
 • Asbestinventarisatie
 • Sloopinventaris
 • Milieuvergunningsplicht
 • Afvalbehandeling
 • Saneringstechnieken
 • Eenvoudige handelingen
 • Couveusezakmethode
 • Hermetische zone
 • Opvolging werkzaamheden
 • Werkplan
 • Rooktest
 • Controlemetingen
 • Vrijgave
 • Tussenkomende partijen
 • Erkende asbestverwijderaars
 • Erkende laboratoria
 • Inspectie TWW

Attest

Er wordt een deelnemingsattest afgeleverd.

Informatief

Duur opleiding: 1 dag

Aantal deelnemers: max. 20

Prijs: contacteer ons voor een vrijblijvende offerte