Let us
inspire you
to become
a safe and
sustainable
company

Asbest: eenvoudige handelingen

Doelgroep

De opleiding richt zich tot alle personen die tijdens het uitvoeren van sloop- en braakwerken in contact kunnen komen met gebonden asbest. Het betreft m.a.w. de werknemers die daadwerkelijk de sloop uitvoeren.

Doel

De opleiding komt tegemoet aan de verplichting van werkgevers om hun werknemers die “eenvoudige handelingen” uitvoeren, een jaarlijkse vorming aan te bieden van 8 uur zoals bepaald in het KB van 16 maart 2006. De opleiding is gericht op het sensibiliseren van de deelnemers omtrent het risico asbest en hen praktische uitvoeringsmethodes aan te reiken.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden, uitgezonderd voldoende het Nederlands/Frans machtig zijn.

Programma

 • Asbest – soorten en eigenschappen
 • Gebruik van asbest in materialen – gebonden en niet-gebonden toepassingen
 • Gezondheidsrisico’s eigen aan asbest
 • Wettelijk kader – arbeidsveiligheid en milieu
 • Preventiemaatregelen bij het slopen van gebonden asbest
 • Asbestinventarisatie
 • Gebruik werkplan
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Gebruik arbeidsmiddelen
 • Werkmethode en bevochtigingstechnieken in functie van aard toepassing
 • Afvalbehandeling en nazorg materieel
 • Persoonlijke hygiëne
 • Gezondheidstoezicht

Attest

Er wordt een deelnemingsattest afgeleverd. Indien gewenst, kan een kleine test afgenomen worden op het einde van de training.

Informatief

Duur opleiding: 1 dag

Aantal deelnemers: max. 20

Prijs: contacteer ons voor een vrijblijvende offerte